DDC 006.7
Tác giả CN Lê, Minh Hoàng
Nhan đề Tự học thiết kế Web 1 / Lê Minh Hoàng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 371 tr. ; 19 cm
Từ khóa tự do Trang Web
Từ khóa tự do Thiết kế mạng
Từ khóa tự do Tin học
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000016358-60
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(3): 000008585-7
00000000nam a2200000 a 4500
00117827
0025
004D8A95672-F2AF-49AC-A179-B9926882FBDB
005202008241124
008 2007 vm| vie
0091 0
020|c86000
039|a20200824112414|btvdien|y20200804231920|zpdchien
082|a006.7|bL46H
100|aLê, Minh Hoàng
245|aTự học thiết kế Web 1 / |cLê Minh Hoàng
260|aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2007
300|a371 tr. ; |c19 cm
653|aTrang Web
653|aThiết kế mạng
653|aTin học
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000016358-60
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(3): 000008585-7
890|a6|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000016358 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000016359 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2 Hạn trả:21-07-2022
3 000016360 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000008585 Kho Mở - Nam Định 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000008586 Kho Mở - Nam Định 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000008587 Kho Mở - Nam Định 006.7 L46H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6