DDC 629.892
Tác giả CN Nguyễn, Văn Khang
Nhan đề Cơ sở Robot công nghiệp / Nguyễn Văn Khang, Chu Anh Mỳ
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 287 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử robot học. Trình bày về cơ sở động học và động lực học vật rắn nói chung, động học thuận và ngược của robot công nghiệp, động lực học của robot công nghiệp. Xác định quỹ đạo chuyển động khâu thao tác của robot theo các tiêu chuẩn công nghệ. Trình bày về điều khiển robot, hệ thống điều khiển robot và cơ sở thiết kế robot
Từ khóa tự do Robot
Từ khóa tự do Công nghiệp
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Tác giả(bs) CN Chu, Anh Mỳ
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000017951, 000018694
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000007369-70
00000000nam a2200000 a 4500
00120558
0025
0042D8466A2-5464-412D-B613-FDD6BE0B2C9D
005202008251731
008 2011 vm| vie
0091 0
020|c46000
039|a20200825173125|bthyen|y20200804232551|zpdchien
082|a629.892|bN4994K
100|aNguyễn, Văn Khang
245|aCơ sở Robot công nghiệp / |cNguyễn Văn Khang, Chu Anh Mỳ
260|aH. : |bGiáo dục, |c2011
300|a287 tr. ; |c24 cm
520|aGiới thiệu lịch sử robot học. Trình bày về cơ sở động học và động lực học vật rắn nói chung, động học thuận và ngược của robot công nghiệp, động lực học của robot công nghiệp. Xác định quỹ đạo chuyển động khâu thao tác của robot theo các tiêu chuẩn công nghệ. Trình bày về điều khiển robot, hệ thống điều khiển robot và cơ sở thiết kế robot
653|aRobot
653|aCông nghiệp
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
700|aChu, Anh Mỳ
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000017951, 000018694
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000007369-70
890|a4|b21|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000007369 Kho Mở - Nam Định 629.892 N4994K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1 Hạn trả:27-07-2022
2 000007370 Kho Mở - Nam Định 629.892 N4994K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2 Hạn trả:21-07-2022
3 000017951 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.892 N4994K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000018694 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.892 N4994K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4