DDC 515.071
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp. Tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 275 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Trình bày về hàm số nhiều biến số;ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học;tích phân bội;tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân
Từ khóa tự do Giải tích nhiều biến số
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(9): 000011048-56
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(5): 000021188-9, 000029951-3
00000000nam a2200000 a 4500
00123730
0025
004383CFA62-9A1C-4165-B270-812907919BC6
005202009191508
008 2007 vm| vie
0091 0
020|c23000
039|y20200919150809|zpdchien
082|a515.071|bN4994T
100|aNguyễn, Đình Trí
245|aToán học cao cấp. |nTập 3 : |bPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250|aTái bản lần thứ 10
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300|a275 tr. ; |c19 cm
520|aTrình bày về hàm số nhiều biến số;ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học;tích phân bội;tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân
653|aGiải tích nhiều biến số
653|aToán cao cấp
690|aKhoa học tự nhiên
691|aToán học
700|aNguyễn, Hồ Quỳnh
700|aTạ, Văn Đĩnh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(9): 000011048-56
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(5): 000021188-9, 000029951-3
890|a14|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000029951 Kho Mở - Nam Định 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 12
2 000029952 Kho Mở - Nam Định 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 13
3 000029953 Kho Mở - Nam Định 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 14
4 000011048 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1 Hạn trả:20-07-2022
5 000011049 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
6 000011050 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
7 000011051 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
8 000011052 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
9 000011053 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
10 000011054 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.071 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7