DDC 515.076
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 1 / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 387 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Gồm các bài tập về phép tính giải tích một biến số: số thực, hàm số một biến số thực, giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, các định lý về giá trị trung bình, nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân xác định, chuỗi
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Giải tích một biến
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(8): 000011063, 000011065-71
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000021183, 000029954
00000000nam a2200000 a 4500
00123750
0025
0045D2598C5-A9A2-4854-B6A8-57E3E86B2B49
005202009191631
008 2006 vm| vie
0091 0
020|c23000
039|y20200919163157|zpdchien
082|a515.076|bN4994T
100|aNguyễn, Đình Trí
245|aBài tập toán cao cấp. |nTập 1 / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250|aTái bản lần thứ 10
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300|a387 tr. ; |c19 cm
520|aGồm các bài tập về phép tính giải tích một biến số: số thực, hàm số một biến số thực, giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, các định lý về giá trị trung bình, nguyên hàm và tích phân bất định, tích phân xác định, chuỗi
653|aBài tập
653|aGiải tích một biến
653|aToán cao cấp
690|aKhoa học tự nhiên
691|aToán học
700|aNguyễn, Hồ Quỳnh
700|aTạ, Văn Đĩnh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(8): 000011063, 000011065-71
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000021183, 000029954
890|a10|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000029954 Kho Mở - Nam Định 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10
2 000011063 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
3 000011065 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
4 000011066 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
5 000011067 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4 Hạn trả:20-07-2022
6 000011068 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
7 000011069 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
8 000011070 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
9 000011071 Kho Mở - Lĩnh Nam 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
10 000021183 Kho Mở - Nam Định 515.076 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9