DDC 335.412
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Chu Văn Cấp...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 440 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đối tượng sử dụng Dùng trong các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
Từ khóa tự do Chính trị học
Từ khóa tự do Mác - Lênin
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Tác giả(bs) CN Chu, Văn Cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Chiển
Tác giả(bs) CN Trần, Bình Trọng
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(7): 000019255-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00124041
0025
004504484D4-D37C-47D2-ABE5-2EDB3A89E08B
005202009221955
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c22500
039|a20200922195533|btvdien|c20200922165940|dbtthang|y20200922165813|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a335.412|bG3489T
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / |cChu Văn Cấp...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2006
300 |a440 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
521|aDùng trong các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
653 |aChính trị học
653 |aMác - Lênin
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
700 |aChu, Văn Cấp
700 |aNguyễn, Văn Chiển
700 |aTrần, Bình Trọng
700 |aPhạm, Quang Phan
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(7): 000019255-61
890|a7|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000019255 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 1 Hạn trả:10-10-2022
2 000019256 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 2 Hạn trả:10-10-2022
3 000019257 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 3 Hạn trả:10-10-2022
4 000019258 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 4 Hạn trả:10-10-2022
5 000019259 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 5 Hạn trả:19-10-2022
6 000019260 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 6 Hạn trả:10-10-2022
7 000019261 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.412 G3489T Giáo trình 7 Hạn trả:10-10-2022