• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004
    Nhan đề: Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /

DDC 004
Tác giả CN Phùng, Thị Thu Hiền
Nhan đề Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Phùng Thị Thu Hiền, Vũ Thu Uyên
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 134 tr.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Vũ, Thu Uyên
00000000nam a2200000 a 4500
00124249
0022
004D1F428F2-068D-4885-BE05-C35036D7F580
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20201012162436|zpdchien
082|a004
100|aPhùng, Thị Thu Hiền
245|aTài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cPhùng Thị Thu Hiền, Vũ Thu Uyên
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300|a134 tr.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700|aVũ, Thu Uyên
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào