• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 339
    Nhan đề: Tài liệu học tập Hệ thống câu hỏi học phần Luật kinh tế /

DDC 339
Tác giả CN Dương, Thanh Tùng
Nhan đề Tài liệu học tập Hệ thống câu hỏi học phần Luật kinh tế / Dương Thanh Tùng
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 181 tr. ; 24 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành Du lịch và khách sạn
00000000nam a2200000 a 4500
00124288
0022
0048E8FC02F-91C7-4A65-AF8F-11EA698B7496
005202204051448
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20220405144855|bptthu87|c20201012171646|dthyen|y20201012162442|zpdchien
082|a339
100|aDương, Thanh Tùng
245|aTài liệu học tập Hệ thống câu hỏi học phần Luật kinh tế / |cDương Thanh Tùng
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300|a181 tr. ; |c24 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
690|aDu lịch và khách sạn
691|aDu lịch và khách sạn
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào