• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004
    Nhan đề: Tài liệu học tập Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin /

DDC 004
Tác giả CN Lê, Thị Kiều Oanh
Nhan đề Tài liệu học tập Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin / Lê Thị Kiều Oanh, Vũ Mỹ Hạnh, Trần Bích Thảo
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 169 tr.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Vũ, Mỹ Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần, Bích Thảo
00000000nam a2200000 a 4500
00124312
0022
004D22E6C51-3617-417D-8066-124BEBE61FCC
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20201013174349|zpdchien
082|a004
100|aLê, Thị Kiều Oanh
245|aTài liệu học tập Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin / |cLê Thị Kiều Oanh, Vũ Mỹ Hạnh, Trần Bích Thảo
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300|a169 tr.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700|aVũ, Mỹ Hạnh
700|aTrần, Bích Thảo
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào