DDC 004
Tác giả CN Mai, Mạnh Trừng
Nhan đề Tài liệu học tập Toán rời rạc / Mai Mạnh Trừng, Bùi Văn Tân, Đào Thị Phương Anh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 148 tr.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Tân
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Phương Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00124313
0022
00488CC49FF-63D7-4C9F-A962-2599F50FF69C
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20201013174349|zpdchien
082|a004
100|aMai, Mạnh Trừng
245|aTài liệu học tập Toán rời rạc / |cMai Mạnh Trừng, Bùi Văn Tân, Đào Thị Phương Anh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300|a148 tr.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700|aBùi, Văn Tân
700|aĐào, Thị Phương Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào