• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 530.071 V97T
    Nhan đề: Giáo trình vật lý đại cương :

DDC 530.071
Tác giả CN Vũ, Kim Thái
Nhan đề Giáo trình vật lý đại cương : Lưu hành nội bộ / Vũ Kim Thái, Đinh Văn Tình
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 248 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
Tóm tắt Khái quát cơ học, những định luật cơ bản của động lực học chất điểm, vật lí phân tử và nhiệt động học, các nguyên lý của nhiệt động học, thuyết động học phân tử...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Vật lý đại cương
Khoa Khoa học cơ bản
Ngành Khoa học dữ liệu
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Tình
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(10): 000023242, 000023245-53
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(10): 000023234-41, 000023243-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00124326
0024
004D48A8FA3-DBF2-4F91-A62A-5A2C75A933C2
005202204081700
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c77901
039|a20220408170059|bttthoai|c20220408165849|dttthoai|y20201023134450|zptthu87
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a530.071|bV97T
100 |aVũ, Kim Thái
245 |aGiáo trình vật lý đại cương : |bLưu hành nội bộ / |cVũ Kim Thái, Đinh Văn Tình
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a248 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
520 |aKhái quát cơ học, những định luật cơ bản của động lực học chất điểm, vật lí phân tử và nhiệt động học, các nguyên lý của nhiệt động học, thuyết động học phân tử...
653 |aGiáo trình
653 |aVật lý đại cương
690 |aKhoa học cơ bản
691 |aKhoa học dữ liệu
700 |aĐinh, Văn Tình
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(10): 000023242, 000023245-53
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(10): 000023234-41, 000023243-4
890|a20|b25|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000023234 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 1
2 000023235 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 2
3 000023236 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 3
4 000023237 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 4
5 000023238 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 5
6 000023239 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 6
7 000023240 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 7
8 000023241 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 8
9 000023242 Kho Mở - Lĩnh Nam 530.071 V97T Giáo trình 9
10 000023243 Kho Mở - Nam Định 530.071 V97T Giáo trình 10