• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 336.007 T685C
    Nhan đề: Giáo trình tài chính công :

DDC 336.007
Tác giả CN Trần, Đức Cân
Nhan đề Giáo trình tài chính công : Lưu hành nội bộ / Trần Đức Cân, Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Diệu Phúc
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 216 tr. ; 30 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
Tóm tắt Trình bày các kiến thức cơ bản về khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng xã hội, ngân sách nhà nước, hàng hoá công và chi tiêu công, thuế; ảnh hưởng của chính sách thuế tới phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính công
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Diệu Phúc
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(5): 000023837-41
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(5): 000023842-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00124354
0024
004E4436E9F-0E79-4311-B973-DB831F91F411
005202012100919
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045970294|c62200
039|a20230303162821|bnplong|c20230220103840|dmthuyen|y20201027082846|zptthu87
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a336.007|bT685C
100 |aTrần, Đức Cân
245 |aGiáo trình tài chính công : |bLưu hành nội bộ / |cTrần Đức Cân, Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Diệu Phúc
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a216 tr. ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
520 |aTrình bày các kiến thức cơ bản về khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng xã hội, ngân sách nhà nước, hàng hoá công và chi tiêu công, thuế; ảnh hưởng của chính sách thuế tới phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính công
690 |aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691 |aTài chính - Ngân hàng
700 |aPhạm, Thị Phương Thảo
700 |aPhạm, Thị Diệu Phúc
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(5): 000023837-41
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(5): 000023842-6
890|a10|b14|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000023837 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 336.007 T685C Giáo trình 1
2 000023838 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 336.007 T685C Giáo trình 2 Hạn trả:25-12-2023
3 000023839 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 336.007 T685C Giáo trình 3
4 000023840 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 336.007 T685C Giáo trình 4 Hạn trả:11-12-2023
5 000023841 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 336.007 T685C Giáo trình 5 Hạn trả:19-01-2024
6 000023842 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 336.007 T685C Giáo trình 6
7 000023843 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 336.007 T685C Giáo trình 7
8 000023844 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 336.007 T685C Giáo trình 8
9 000023845 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 336.007 T685C Giáo trình 9
10 000023846 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 336.007 T685C Giáo trình 10 Hạn trả:11-12-2023