DDC 629.89
Tác giả CN Nguyễn, Đức Thành
Nhan đề Matlab và ứng dụng trong điều khiển / Nguyễn Đức Thành
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 427 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa
Tóm tắt Trình bày các khái niệm cơ bản về Matlab, tạo giao diện người dùng, hệ thống điều khiển tuyến tính, simulink, điều khiển thời gian thực, điều khiển thông minh
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Matlab
Khoa Điện
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và TĐH
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(4): 000024014-7
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000022424-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00124600
0025
004D75BDC2A-D443-4350-8B63-BD0F87335871
005202012041106
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c73000
039|a20201204110610|bbtthang|c20201204110541|dbtthang|y20201204093314|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a629.89|bN4994T
100 |aNguyễn, Đức Thành
245 |aMatlab và ứng dụng trong điều khiển / |cNguyễn Đức Thành
250|aTái bản lần thứ 2
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a427 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa
520 |aTrình bày các khái niệm cơ bản về Matlab, tạo giao diện người dùng, hệ thống điều khiển tuyến tính, simulink, điều khiển thời gian thực, điều khiển thông minh
653 |aỨng dụng
653 |aĐiều khiển
653 |aMatlab
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ Kỹ thuật điều khiển và TĐH
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(4): 000024014-7
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000022424-5
890|a6|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000022424 Kho Mở - Nam Định 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1 Hạn trả:21-12-2021
2 000022425 Kho Mở - Nam Định 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2 Hạn trả:13-12-2021
3 000024014 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000024015 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000024016 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000024017 Kho Mở - Lĩnh Nam 629.89 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6