• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657.450 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập kiểm toán báo cáo tài chính :

DDC 657.450
Nhan đề Tài liệu học tập kiểm toán báo cáo tài chính : Lưu hành nội bộ / Trần Bích Nga...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 290 tr. ; 29 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Giang
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thùy Vân
Tác giả(bs) CN Trần, Bích Nga
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) TT Đặng, Thị Mây
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00124787
0022
00456F551C8-1876-4666-8EEC-C751E4D96337
005202101051104
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210105110404|ztvdien
041 |avie
044 |avm
082 |a657.450|bT1311L
245 |aTài liệu học tập kiểm toán báo cáo tài chính : |bLưu hành nội bộ / |cTrần Bích Nga...[và những người khác]
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2020
300 |a290 tr. ; |c29 cm.
500 |aĐTTS ghi: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aKế toán
653 |aKiểm toán
653 |aTài liệu học tập
690|aKế toán
691|aKế toán
700|aNguyễn, Hoàng Giang
700|aPhạm, Thị Thùy Vân
700|aTrần, Bích Nga
700|aVũ, Thị Vân Anh
710 |aĐặng, Thị Mây
852|aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào