• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657.3 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập thực tập phân tích báo cáo tài chính :

DDC 657.3
Nhan đề Tài liệu học tập thực tập phân tích báo cáo tài chính : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Ngọc Lan...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 162 tr. ; 29 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Thực tập
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Anh
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Thị Thanh Hoài
00000000nam#a2200000ui#4500
00124790
0022
0043DE03EA9-4041-4A41-AAF3-7EEF23A83B97
005202101051114
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210105111400|ztvdien
041 |avie
044 |avm
082 |a657.3|bT1311L
245 |aTài liệu học tập thực tập phân tích báo cáo tài chính : |bLưu hành nội bộ / |cNguyễn Thị Ngọc Lan...[và những người khác]
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2020
300 |a162 tr. ; |c29 cm.
500 |aĐTTS ghi: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aTài liệu học tập
653 |aThực tập
653 |aPhân tích tài chính
690|aKế toán
691|aKế toán
700|aNguyễn, Thúy Hằng
700|aNguyễn, Thị Ngọc Lan
700|aĐỗ, Thị Tuyết
700|aNguyễn, Hồng Anh
710 |aNguyễn, Thị Thanh Hoài
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào