DDC 428
Tác giả CN Macintyre, Paul
Nhan đề Reading Explorer 4 / Paul Macintyre, David Bohlke
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản USA : Cengage learning Asia Pte Ltd, 2015
Mô tả vật lý 224 p. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Reading Exolorer
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Bohlke, David
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000026339
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000026293
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000026247
00000000nam#a2200000ui#4500
00125061
0026
004A4CE3EE0-10DE-4F32-8E16-79687A8892CB
005202206010837
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c315000
039|a20220601083751|bbtthang|c20210308161903|dtvdien|y20210308104701|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |aEng
044 |aEng
082 |a428|bM1895P
100 |aMacintyre, Paul
245 |aReading Explorer 4 / |cPaul Macintyre, David Bohlke
250 |aSecond Edition
260 |aUSA : |bCengage learning Asia Pte Ltd, |c2015
300 |a224 p. ; |c27 cm.
653 |aReading Exolorer
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aBohlke, David
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000026339
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000026293
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000026247
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000026247 Kho Mở - Nam Định 428 M1895P Sách ngoại văn 1
2 000026339 Kho Mở - Minh Khai 428 M1895P Sách ngoại văn 2
3 000026293 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 M1895P Sách ngoại văn 3 Hạn trả:09-02-2023