DDC 100
Tác giả CN Trần, Kiên
Nhan đề Lập trình quỹ đạo cuộc đời = Life Trajectory Programing: Hệ tư duy, triết học thực dụng và các sự thật / Kiên Trần
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản TP. HCM : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 279 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những hệ tư duy khiến bạn hiểu vấn đề một cách tường tận qua những ví dụ và lập luận logic. Đi sâu khám phá bản chất của mọi hành vi, trước khi phát triển bản thân có thể nhận thức được mọi thứ rõ như ban ngày.
Từ khóa tự do Tư duy triết học
Từ khóa tự do Sự thật
Khoa Triết học và Tâm lý học
Ngành Triết học và Tâm lý học
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000026913
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000027961-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000026599
00000000nam#a2200000ui#4500
00125153
0025
0040BF56F75-D4AF-4792-A414-A15535E01B12
005202103101435
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c182000
039|a20210310143438|bthyen|c20210310095635|dthyen|y20210310094248|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a100|bT685K
100 |aTrần, Kiên
245 |aLập trình quỹ đạo cuộc đời =|bLife Trajectory Programing: Hệ tư duy, triết học thực dụng và các sự thật / |cKiên Trần
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTP. HCM : |bHồng Đức, |c2020
300 |a279 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những hệ tư duy khiến bạn hiểu vấn đề một cách tường tận qua những ví dụ và lập luận logic. Đi sâu khám phá bản chất của mọi hành vi, trước khi phát triển bản thân có thể nhận thức được mọi thứ rõ như ban ngày.
653|aTư duy triết học
653|aSự thật
690 |aTriết học và Tâm lý học
691 |aTriết học và Tâm lý học
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000026913
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000027961-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000026599
890|a5|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000026599 Kho Mở - Nam Định 100 T685K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000027961 Kho Mở - Lĩnh Nam 100 T685K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000027962 Kho Mở - Lĩnh Nam 100 T685K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3 Hạn trả:09-02-2023
4 000027963 Kho Mở - Lĩnh Nam 100 T685K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000026913 Kho Mở - Minh Khai 100 T685K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5