• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 664 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập kỹ thuật thực phẩm 1 :

DDC 664
Nhan đề Tài liệu học tập kỹ thuật thực phẩm 1 : Lưu hành nội bộ / Mai Thị Vân Anh... [và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 198 tr. ; 23 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Thủy lực học
Từ khóa tự do Quy trình
Từ khóa tự do Định lượng
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chà
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hoài
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Vân Anh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00125419
0022
004EB1D3DAD-A160-42B8-8149-89944ED72579
005202103170945
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210317094530|bpdchien|c20210317092111|dpdchien|y20210317092007|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bT1311L
245 |aTài liệu học tập kỹ thuật thực phẩm 1 : |bLưu hành nội bộ / |cMai Thị Vân Anh... [và những người khác]
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2020
300 |a198 tr. ; |c23 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aThủy lực học
653 |aQuy trình
653 |aĐịnh lượng
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aNguyễn, Thị Chà|eThành viên
700 |aPhạm, Thị Thu|eThành viên
700 |aPhạm, Thị Thu Hoài|eThành viên
700|aMai, Thị Vân Anh|eChủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào