• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 664 H6501A
    Nhan đề: Tài liệu học tập vi sinh vật thực phẩm :

DDC 664
Tác giả CN Hồ, Tuấn Anh
Nhan đề Tài liệu học tập vi sinh vật thực phẩm : Lưu hành nội bộ / Hồ Tuấn Anh; Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 208 tr. ; 23 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Mối quan hệ
Từ khóa tự do Vi sinh vật
Từ khóa tự do Vai trò
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hà
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00125424
0022
004F5494C0A-4771-45E3-B865-61AB6FAA8E58
005202103170942
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210317094245|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bH6501A
100|aHồ, Tuấn Anh
245 |aTài liệu học tập vi sinh vật thực phẩm : |bLưu hành nội bộ / |cHồ Tuấn Anh; Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu Hà
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2020
300 |a208 tr. ; |c23 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aMối quan hệ
653 |aVi sinh vật
653 |aVai trò
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aNguyễn, Thị Hiền|eThành viên
700|aVũ, Thị Thu Hà|eThành viên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào