• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 332.01 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập tài chính tiền tệ :

DDC 332.01
Nhan đề Tài liệu học tập tài chính tiền tệ : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Bích Ngọc... [và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 266 tr. ; 23 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Tín dụng và lãi suất
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Tiền tệ
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Kinh doanh thương mại
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Chân
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Loan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Tài
Tác giả(bs) CN Đoàn, Phương Ngân
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00125486
0022
004979C525F-EA4B-40F8-8D36-FC4D5861CB37
005202103181621
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210318162141|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a332.01|bT1311L
245 |aTài liệu học tập tài chính tiền tệ : |bLưu hành nội bộ / |cNguyễn Thị Bích Ngọc... [và những người khác]
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2021
300 |a266 tr. ; |c23 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aTín dụng và lãi suất
653 |aThị trường
653 |aTiền tệ
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aKinh doanh thương mại
700 |aTrương, Ngọc Chân|eThành viên
700 |aNgô, Thanh Loan|eThành viên
700 |aNguyễn, Thị Bích Ngọc|eChủ biên
700 |aPhạm, Đức Tài|eThành viên
700|aĐoàn, Phương Ngân|eThành viên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào