• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 336.2 P568H
    Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp /

DDC 336.2
Nhan đề Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Phùng Thị Lan Hương; Vũ Thành Long, Đường Thị Thanh Hải
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 200 tr. ; 25 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Nguồn tài trợ
Từ khóa tự do Tiền
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Tài chính ngân hàng
Ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đường, Thị Thanh Hải
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
Tác giả(bs) CN Vũ, Thành Long
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00125518
0024
004A1C88205-55CC-4C4D-AF83-791CD95FE346
005202103300953
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210330095330|btvdien|c20210330094923|dtvdien|y20210330094904|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2|bP568H
245 |aGiáo trình tài chính doanh nghiệp / |cPhùng Thị Lan Hương; Vũ Thành Long, Đường Thị Thanh Hải
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2021
300 |a200 tr. ; |c25 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aNguồn tài trợ
653 |aTiền
653 |aDoanh nghiệp
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aĐường, Thị Thanh Hải|eThành viên
700 |aPhùng, Thị Lan Hương|eChủ biên
700 |aVũ, Thành Long|eThành viên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào