DDC 677
Tác giả CN Bùi, Thị Thu Hiền
Nhan đề Tài liệu học tập Công nghệ may 2: Công nghệ may quần âu nam, nữ / Bùi Thị Thu Hiền, Trần Thanh Hải
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 147 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Dệt may thời trang
Ngành Công nghệ dệt may
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Hải
00000000nam a2200000 a 4500
00126326
0022
004346F473E-83C6-458E-9DF3-F1F844F99E82
005202110051052
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20211005105240|btvdien|c20211005092945|ddtvhoai|y20210610162519|zpdchien
082|a677|bB8681H
100|aBùi, Thị Thu Hiền
245|aTài liệu học tập Công nghệ may 2:|b Công nghệ may quần âu nam, nữ / |cBùi Thị Thu Hiền, Trần Thanh Hải
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a147 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aDệt may thời trang
691|aCông nghệ dệt may
700|aTrần, Thanh Hải
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào