DDC 677
Tác giả CN Đặng, Thị Lý
Nhan đề Tài liệu học tập Công nghệ may 3: Công nghệ may áo jacket nam, nữ và áo veston nam / Đặng Thị Lý, Trần Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 215 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Dệt may và Thời trang
Ngành Công nghệ sợi, dệt
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Hà
00000000nam a2200000 a 4500
00126333
0022
004D262ADA4-4B7F-4E6E-8915-AAED480E0466
005202112011026
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20230303161227|bnplong|c20230220135321|dnplong|y20210610162520|zpdchien
082|a677|bD212L
100|aĐặng, Thị Lý
245|aTài liệu học tập Công nghệ may 3:|b Công nghệ may áo jacket nam, nữ và áo veston nam / |cĐặng Thị Lý, Trần Thị Thu Hà
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a215 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aDệt may và Thời trang
691|aCông nghệ sợi, dệt
700|aTrần, Thị Thu Hà
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào