• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 664 H6501H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Hồ, Tuấn Anh
Nhan đề Tài liệu học tập Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm / Hồ Tuấn Anh, Trần Thị Thúy Quỳnh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 150 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Quỳnh
00000000nam a2200000 a 4500
00126346
0022
004E63269D5-27E6-4980-98D8-DAD1A795D999
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210610162523|zpdchien
082|a664|bH6501H
100|aHồ, Tuấn Anh
245|aTài liệu học tập Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm / |cHồ Tuấn Anh, Trần Thị Thúy Quỳnh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a150 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aCông nghệ thực phẩm
691|aCông nghệ thực phẩm
700|aTrần, Thị Thúy Quỳnh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào