DDC 677
Tác giả CN Vũ, Dương Quang
Nhan đề Tài liệu học tập Thiết kế thời trang / Vũ Dương Quang, Phương Công Huấn
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 150 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Dệt may thời trang
Ngành Công nghệ dệt may
Tác giả(bs) CN Phương, Công Huấn
00000000nam a2200000 a 4500
00126401
0022
00443F1D58A-A19F-46D4-8D2C-389B146771C7
005202110051055
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20211005105556|btvdien|c20211005094114|ddtvhoai|y20210610162532|zpdchien
082|a677|bV97Q
100|aVũ, Dương Quang
245|aTài liệu học tập Thiết kế thời trang / |cVũ Dương Quang, Phương Công Huấn
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a150 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aDệt may thời trang
691|aCông nghệ dệt may
700|aPhương, Công Huấn
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào