• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 335.412 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin /

DDC 335.412
Nhan đề Tài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Nguyễn Thị Hiền,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 141 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Kinh tế học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Luyến
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Hằng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thùy Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hiền
00000000nam a2200000 a 4500
00126434
0022
00428F4E1C5-36DE-43CB-938A-2A28AA70117E
005202107130959
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20210713095945|bdtvhoai|y20210610162538|zpdchien
082|a335.412|bT1311L
245|aTài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin / |cNguyễn Thị Hiền,…[và những người khác]
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a141 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aKhoa học xã hội
691|aKinh tế học
700|a Nguyễn, Thị Luyến
700|a Phạm, Thị Thanh Hằng
700|a Phạm, Thị Thùy Dương
700|aNguyễn, Thị Hiền
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào