• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 335.423 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học /

DDC 335.423
Nhan đề Tài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Văn Bảng,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 120 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Kinh tế học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Bảng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Huyền
00000000nam a2200000 a 4500
00126435
0022
0049BB04D20-FFF6-4CA1-9F01-05CCE1E3898F
005202107130949
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20210713094906|bdtvhoai|y20210610162538|zpdchien
082|a335.423|bT1311L
245|aTài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học / |cNguyễn Văn Bảng,…[và những người khác]
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a120 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aKhoa học xã hội
691|aKinh tế học
700|aNguyễn, Văn Bảng
700|a Đoàn, Thị Hiền
700|a Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
700|a Trần, Thị Thu Huyền
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào