• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T685N
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 /

DDC 332
Tác giả CN Trần, Hồng Nam
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 / Trần Hồng Nam; Đặng Thu Trang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 78 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị VLĐ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Công ty CP
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đặng, Thu Trang
00000000nam a2200000 a 4500
00126525
0027
004FBA355BF-3920-4643-A802-83AA4BB134E4
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135548|zpdchien
082|a332|bT685N
100|aTrần, Hồng Nam
245|aNâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 / |cTrần Hồng Nam; Đặng Thu Trang
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a78 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị VLĐ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
653|a Hiệu quả
653|a Công ty CP
653|aVốn lưu động
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aĐặng, Thu Trang
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào