• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97V
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex /

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Thị Hải Vân
Nhan đề Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex / Vũ Thị Hải Vân; Đặng Thu Trang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 82 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận chung về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
Từ khóa tự do Bảo hiểm phi nhân thọ
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đặng, Thu Trang
00000000nam a2200000 a 4500
00126526
0027
00424AB5F3A-5853-4258-BDF1-46E54B80AE85
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135548|zpdchien
082|a332|bV97V
100|aVũ, Thị Hải Vân
245|aNâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex / |cVũ Thị Hải Vân; Đặng Thu Trang
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a82 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận chung về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
653|a Bảo hiểm phi nhân thọ
653|aHiệu quả kinh doanh
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aĐặng, Thu Trang
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào