• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D6496T
    Nhan đề: Cơ cấu vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài trợ tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk /

DDC 332
Tác giả CN Đỗ, Minh Thành
Nhan đề Cơ cấu vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài trợ tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk / Đỗ Minh Thành; Đường Thị Thanh Hải
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 50 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát về cơ cấu vốn. Từ đó, đưa ra thực trạng cơ cấu vốn tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài trợ tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Công ty CP
Từ khóa tự do Vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đường, Thị Thanh Hải
00000000nam a2200000 a 4500
00126527
0027
0048BA04659-B186-48E8-99F1-F16B17A60338
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135548|zpdchien
082|a332|bD6496T
100|aĐỗ, Minh Thành
245|aCơ cấu vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài trợ tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk / |cĐỗ Minh Thành; Đường Thị Thanh Hải
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a50 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát về cơ cấu vốn. Từ đó, đưa ra thực trạng cơ cấu vốn tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài trợ tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
653|a Hiệu quả sử dụng
653|a Công ty CP
653|aVốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aĐường, Thị Thanh Hải
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào