• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994V
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân
Nhan đề Nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / Nguyễn Thị Vân, Lê Minh Trang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 72 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận chung về tín dụng cá nhân và hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Tín dụng cá nhân
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Trang
00000000nam a2200000 a 4500
00126528
0027
004D83957FB-5576-4EF4-8746-C1BBA8BAE271
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135548|zpdchien
082|a332|bN4994V
100|aNguyễn, Thị Vân
245|aNâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / |cNguyễn Thị Vân, Lê Minh Trang
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a72 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận chung về tín dụng cá nhân và hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Hiệu quả
653|aTín dụng cá nhân
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aLê, Minh Trang
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào