• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46M
    Nhan đề: Phát triển dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Mai
Nhan đề Phát triển dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong / Lê Thị Mai; Lý Thị Thúy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tìm hiểu lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Internet banking
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lý, Thị Thúy
00000000nam a2200000 a 4500
00126529
0027
004B8345915-752A-403F-A670-F4D1874ECB19
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135549|zpdchien
082|a332|bL46M
100|aLê, Thị Mai
245|aPhát triển dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong / |cLê Thị Mai; Lý Thị Thúy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a81 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTìm hiểu lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
653|aDịch vụ
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Internet banking
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aLý, Thị Thúy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào