• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Damsan /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hạnh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Damsan / Nguyễn Thị Hạnh; Lý Thị Thúy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 72 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần DAMSAN. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần DAMSAN.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lý, Thị Thúy
00000000nam a2200000 a 4500
00126530
0027
00490FF87E9-1B4E-4843-A99D-9D0E892BB82A
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135549|zpdchien
082|a332|bN4994H
100|aNguyễn, Thị Hạnh
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Damsan / |cNguyễn Thị Hạnh; Lý Thị Thúy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a72 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần DAMSAN. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần DAMSAN.
653|a Doanh nghiệp
653|a Hiệu quả sử dụng
653|aVốn kinh doanh
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aLý, Thị Thúy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào