• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H6508T
    Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Nam Hà Nội /

DDC 332
Tác giả CN Hoàng, Việt Trưởng
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Nam Hà Nội / Hoàng Việt Trưởng; Nguyễn Ngọc Anh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 68 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại. Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00126531
0027
004F3748A84-0964-4660-B7C2-B813E28C64B2
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135549|zpdchien
082|a332|bH6508T
100|aHoàng, Việt Trưởng
245|aGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Nam Hà Nội / |cHoàng Việt Trưởng; Nguyễn Ngọc Anh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a68 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại. Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Hiệu quả
653|aHuy động vốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Ngọc Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào