• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97T
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hoàn Kiếm /

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Quỳnh Trang
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hoàn Kiếm / Vũ Quỳnh Trang; Nguyễn Ngọc Anh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 77 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Ngân hàng điện tử
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00126532
0027
0045389C524-154C-4894-A417-82BF8C8DD8FB
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135549|zpdchien
082|a332|bV97T
100|aVũ, Quỳnh Trang
245|aNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hoàn Kiếm / |cVũ Quỳnh Trang; Nguyễn Ngọc Anh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a77 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày lý luận chung về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại Việt Nam. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
653|aDịch vụ
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Ngân hàng điện tử
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Ngọc Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào