• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D212L
    Nhan đề: Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á /

DDC 332
Tác giả CN Đặng, Thanh Lâm
Nhan đề Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á / Đặng Thanh Lâm; Nguyễn Ngọc Hải
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 68 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á. Đề xuất giải pháp cho phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Kinh doanh thẻ
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hải
00000000nam a2200000 a 4500
00126533
0027
0049C84561B-95B6-4C4C-AC86-AFEE1D9BA043
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135549|zpdchien
082|a332|bD212L
100|aĐặng, Thanh Lâm
245|aPhát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á / |cĐặng Thanh Lâm; Nguyễn Ngọc Hải
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a68 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTổng quan về phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á. Đề xuất giải pháp cho phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á.
653|a Ngân hàng thương mại
653|aKinh doanh thẻ
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Ngọc Hải
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào