• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P491L
    Nhan đề: Phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á /

DDC 332
Tác giả CN Phạm, Hà Ly
Nhan đề Phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á / Phạm Hà Ly; Nguyễn Ngọc Hải
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 69 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Từ khóa tự do Ngân hàng TMCP
Từ khóa tự do Tiền gửi
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hải
00000000nam a2200000 a 4500
00126534
0027
004DE888EAC-42EC-4EE9-B579-6B0150A4CFBD
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135550|zpdchien
082|a332|bP491L
100|aPhạm, Hà Ly
245|aPhát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á / |cPhạm Hà Ly; Nguyễn Ngọc Hải
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a69 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận về phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
653|a Ngân hàng TMCP
653|a Tiền gửi
653|aHuy động vốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Ngọc Hải
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào