• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 C1697L
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Cao, Thùy Linh
Nhan đề Nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / Cao Thùy Linh; Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 105 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát một số vấn đề cơ bản về cho vay và chất lượng cho vay của Ngân hàng Thương mại. Thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Vay
Từ khóa tự do Chất lượng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
00000000nam a2200000 a 4500
00126535
0027
004A6509DC6-116F-4272-8E8A-4EF9D456013B
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135550|zpdchien
082|a332|bC1697L
100|aCao, Thùy Linh
245|aNâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / |cCao Thùy Linh; Nguyễn Thị Bích Ngọc
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a105 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát một số vấn đề cơ bản về cho vay và chất lượng cho vay của Ngân hàng Thương mại. Thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
653|a Ngân hàng thương mại
653|aVay
653|a Chất lượng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Thị Bích Ngọc
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào