• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994T
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trang
Nhan đề Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank / Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 80 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Thực trạng về chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Vay tiêu dùng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
00000000nam a2200000 a 4500
00126536
0027
0042C7847AE-95D6-4FDF-85D4-0D80E9B0C55B
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135550|zpdchien
082|a332|bN4994T
100|aNguyễn, Thị Trang
245|aNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank / |cNguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Bích Ngọc
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a80 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Thực trạng về chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Chất lượng
653|aVay tiêu dùng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Thị Bích Ngọc
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào