• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46P
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Nam Sách /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Bình Phương
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Nam Sách / Lê Bình Phương; Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Huyện Nam Sách. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Huyện Nam Sách.
Từ khóa tự do Vay
Từ khóa tự do Khách hàng cá nhân
Từ khóa tự do Ngân hàng TM
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Thúy
00000000nam a2200000 a 4500
00126537
0027
00445E058F5-C5F3-4D5C-B36F-7967716C0106
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135550|zpdchien
082|a332|bL46P
100|aLê, Bình Phương
245|aNâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Nam Sách / |cLê Bình Phương; Nguyễn Thị Thanh Thúy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a81 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Huyện Nam Sách. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Huyện Nam Sách.
653|aVay
653|a Khách hàng cá nhân
653|a Ngân hàng TM
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Thị Thanh Thúy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào