• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lục Ngạn /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Quang Huy
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lục Ngạn / Lê Quang Huy; Phạm Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 72 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lục Ngạn. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lục Ngạn.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Phương Thảo
00000000nam a2200000 a 4500
00126539
0027
0044E5A63CE-99F5-4A48-BAA8-9ECD95250C0E
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135551|zpdchien
082|a332|bL46H
100|aLê, Quang Huy
245|aNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lục Ngạn / |cLê Quang Huy; Phạm Thị Phương Thảo
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a72 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lục Ngạn. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lục Ngạn.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Hiệu quả
653|aHuy động vốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aPhạm, Thị Phương Thảo
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào