• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H11A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 /

DDC 332
Tác giả CN Hà, Phương Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 / Hà Phương Anh; Phùng Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 64 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Công ty CP
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
00000000nam a2200000 a 4500
00126540
0027
0045A9E4720-27BC-4F76-B16B-C905277ED1F3
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135551|zpdchien
082|a332|bH11A
100|aHà, Phương Anh
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 / |cHà Phương Anh; Phùng Thị Lan Hương
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a64 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trong thời gian tới.
653|a Hiệu quả
653|a Công ty CP
653|aVốn kinh doanh
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aPhùng, Thị Lan Hương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào