• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P492T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu /

DDC 332
Tác giả CN Phan, Thị Hương Thảo
Nhan đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu / Phan Thị Hương Thảo; Phùng Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 66 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát cơ sở lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
00000000nam a2200000 a 4500
00126541
0027
00441515719-BBC1-4614-8FCB-CF2C2A8FBFF4
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135551|zpdchien
082|a332|bP492T
100|aPhan, Thị Hương Thảo
245|aNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu / |cPhan Thị Hương Thảo; Phùng Thị Lan Hương
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a66 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát cơ sở lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
653|a Ngân hàng thương mại
653|aHuy động vốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aPhùng, Thị Lan Hương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào