• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T7364H
    Nhan đề: Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Trịnh, Thị Hoa
Nhan đề Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / Trịnh Thị Hoa; Trần Thanh Phúc
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 59 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Vay tiêu dùng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Phúc
00000000nam a2200000 a 4500
00126542
0027
00432853CE3-6207-4D93-A8C0-5AA36F85CE13
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135551|zpdchien
082|a332|bT7364H
100|aTrịnh, Thị Hoa
245|aPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / |cTrịnh Thị Hoa; Trần Thanh Phúc
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a59 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Chất lượng
653|aVay tiêu dùng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thanh Phúc
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào