• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46C
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Chuyên
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng / Lê Thị Chuyên; Trần Thị Hoa
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 79 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Công ty CP
Từ khóa tự do Vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoa
00000000nam a2200000 a 4500
00126543
0027
00413B32F36-1CAB-4912-B7D5-613452072DEC
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135551|zpdchien
082|a332|bL46C
100|aLê, Thị Chuyên
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng / |cLê Thị Chuyên; Trần Thị Hoa
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a79 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng.
653|a Hiệu quả sử dụng
653|a Công ty CP
653|aVốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thị Hoa
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào