• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994Đ
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Đạt
Nhan đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam / Nguyễn Quốc Đạt; Trần Thị Hoa
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Huy động vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả hoạt động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoa
00000000nam a2200000 a 4500
00126544
0027
004BD000CAA-016C-43A7-9A3E-463DE4EA8A59
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135552|zpdchien
082|a332|bN4994Đ
100|aNguyễn, Quốc Đạt
245|aNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam / |cNguyễn Quốc Đạt; Trần Thị Hoa
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a81 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Huy động vốn
653|aHiệu quả hoạt động
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thị Hoa
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào