• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46H
    Nhan đề: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Hậu
Nhan đề Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín / Lê Thị Hậu; Trần Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 84 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Ngân hàng điện tử
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00126545
0027
0041A70767B-1FEF-4D55-B866-F167789E1C3B
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135552|zpdchien
082|a332|bL46H
100|aLê, Thị Hậu
245|aPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín / |cLê Thị Hậu; Trần Thị Ngọc Anh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a84 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
653|aDịch vụ
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Ngân hàng điện tử
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thị Ngọc Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào