• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46P
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Nam Sách (Agribank) /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thu Phương
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Nam Sách (Agribank) / Lê Thu Phương; Trần Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 85 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày tổng quan về tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng. Từ đó, nhận diện thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Nam Sách. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Nam Sách.
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thùy Linh
00000000nam a2200000 a 4500
00126546
0027
004318B4AD4-880B-4BD8-8081-8B050A5D2C8F
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135552|zpdchien
082|a332|bL46P
100|aLê, Thu Phương
245|aNâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Nam Sách (Agribank) / |cLê Thu Phương; Trần Thị Thùy Linh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a85 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày tổng quan về tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng. Từ đó, nhận diện thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Nam Sách. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Nam Sách.
653|a Quản trị rủi ro
653|aTín dụng ngân hàng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thị Thùy Linh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào