• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P491T
    Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng /

DDC 332
Tác giả CN Phạm, Anh Thư
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng / Phạm Anh Thư; Trần Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 65 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Công ty CP
Từ khóa tự do Vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thùy Linh
00000000nam a2200000 a 4500
00126547
0027
004F5FDC374-3561-4AEE-9C1E-C234C8FA929B
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135552|zpdchien
082|a332|bP491T
100|aPhạm, Anh Thư
245|aGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng / |cPhạm Anh Thư; Trần Thị Thùy Linh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a65 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
653|a Hiệu quả sử dụng
653|a Công ty CP
653|aVốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Thị Thùy Linh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào