• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994N
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thu Nga
Nhan đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín / Nguyễn Thu Nga; Trần Xuân Huy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 70 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn ủa ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Huy
00000000nam a2200000 a 4500
00126548
0027
004D7EFF419-3575-4F90-99F0-D277B638BB93
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135553|zpdchien
082|a332|bN4994N
100|aNguyễn, Thu Nga
245|aNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín / |cNguyễn Thu Nga; Trần Xuân Huy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a70 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn ủa ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
653|a Ngân hàng thương mại
653|aHuy động vốn
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Xuân Huy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào