• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Thảo
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) / Nguyễn Thị Thu Thảo; Mai Tuấn Anh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 67 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Mai, Tuấn Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00126549
0027
004E28B8D9B-9D78-4B52-BBF2-4CA0E4C76EB0
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135553|zpdchien
082|a332|bN4994T
100|aNguyễn, Thị Thu Thảo
245|aNâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) / |cNguyễn Thị Thu Thảo; Mai Tuấn Anh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a67 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam.
653|a Ngân hàng thương mại
653|a Hiệu quả
653|aTín dụng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aMai, Tuấn Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào